Kontakt

plaza_rodzina

Fundacja GLUT1 Polska

Fundacja Glut1 Polska działa na rzecz chorych z deficytem transportera glukozy typu 1 (Deficyt GLUT1). Są wśród nas rodzice, lekarze, dietetycy i sami chorzy. Chcemy propagować wiedzę o chorobie niedoboru GLUT1, bo wiemy, że wciąż jest niewielka. A im szybciej uda się postawić diagnozę, tym bardziej można pomóc. Chcemy się też wspierać, bo wiemy, że moment postawienia diagnozy to dla chorych i ich rodziców dopiero początek…Są wśród nas rodzice i dziadkowie chorych dzieci, lekarze, dietetycy oraz osoby dorosłe, u których zdiagnozowano GLUT1 DS.

Agnieszka Bichniewicz
Fundacja GLUT1 Polska
tel. 600-440-140
abichniewicz@gmail.com