Sylwia Gudej

Sylwia Gudej

Nauczyciel akademicki dietetyk. Pracuje w Klinice Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii oraz Klinice Neurologii Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, gdzie specjalizuje się w dietoterapii wrodzonych wad metabolizmu, w tym leczeniu dietą ketogenną i jej modyfikacjami. Autorka wielu doniesień konferencyjnych, publikacji naukowych oraz popularnonaukowych z zakresu dietetyki i żywienia człowieka. Kierownik i wykonawca kilku grantów naukowych. Laureatka „Diamentowego Grantu”, jednego z najbardziej prestiżowych programów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Członek Rady Fundacji GLUT1 Polska.

[PORADNIK] Dieta ketogenna w czasie koronawirusa

Screenshot 2020 03 31 At 08.09.56

W najbliższym czasie zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pediatrii Metabolicznej, jak i Światowej Organizacji Zdrowia, powinniśmy maksymalnie ograniczyć kontakty społeczne i pozostać w izolacji. Jest to trudny czas nie tylko dla naszych dzieci, ale dla nas…

Sprawozdanie z 8. konferencji Fundacji GLUT1 D w USA

Od Lewej: Sylwia Gudej, Agnieszka Bichniewicz, Prof. Darryl De Vivo, Agnieszka Oknińska, Michał Bichniewicz

Deficyt transportera glukozy typu 1 jest chorobą rzadką. Pacjenci i ich rodziny napotykają wiele trudności z uzyskaniem prawidłowej diagnozy i opieki klinicznej. Powstała w 2009 roku w Stanach Zjednoczonych Glut1 Deficiency Foundation wyszła naprzeciw tym problemom. Pod hasłem przewodnim „meet…