Zalecenia postępowania dla rodziców pacjentów z deficytem GLUT1 w związku z epidemią COVID-19

Szanowni Państwo, W przypadku zakażenia COVID-19 pacjenci z wrodzonymi wadami metabolizmu, w tym też z deficytem GLUT1 (również zgodnie z opinią Centres for Disease Control (CDC), pozostają w grupie wysokiego ryzyka pogorszenia klinicznego. W związku z krótkim jeszcze czasem obserwacji i doświadczeń co do działania koronawirusa, zwłaszcza w przypadkach współistniejących innych chorób; w tym deficytu […]