Dr hab. n. med. Jolanta Sykut-Cegielska Prof. IMiD

Dr hab. n. med. Jolanta Sykut-Cegielska Prof. IMiD

KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PEDIATRII METABOLICZNEJ PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA WRODZONYCH WAD METABOLIZMU Kierownik Kliniki Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17A, tel. 22 32 77 375, fax 22 32 77 043, tel. kom. 519 517 104 e-mail: jolanta.cegielska@imid.med.pl www.pediatriametaboliczna.pl