Element divider nie jest zarejestrowany lub nie ma pliku view.php.
Element account nie jest zarejestrowany lub nie ma pliku view.php.
Element divider nie jest zarejestrowany lub nie ma pliku view.php.
Element account nie jest zarejestrowany lub nie ma pliku view.php.

Zalecenia postępowania dla rodziców pacjentów z deficytem GLUT1 w związku z epidemią COVID-19

Szanowni Państwo,

W przypadku zakażenia COVID-19 pacjenci z wrodzonymi wadami metabolizmu, w tym też z deficytem GLUT1 (również zgodnie z opinią Centres for Disease Control (CDC), pozostają w grupie wysokiego ryzyka pogorszenia klinicznego. W związku z krótkim jeszcze czasem obserwacji i doświadczeń co do działania koronawirusa, zwłaszcza w przypadkach współistniejących innych chorób; w tym deficytu GLUT1, nieznane są ew. możliwe powikłania.

Dlatego zalecam nadzwyczajną ostrożność. Dla bezpieczeństwa Państwa dzieci zwracam się z apelem, aby w tym trudnym czasie epidemii COVID-19, z najwyższą determinacją stosować się do zalecenia bezwzględnej izolacji. Najlepszym rozwiązaniem na dziś jest pozostać w domu w gronie najbliższej rodziny, której członkowie nie kontaktują się z osobami z zewnątrz. Aktualnie bowiem, wobec lokalnej transmisji wirusa korona, osoby nie prezentujące żadnych objawów
chorobowych mogą być już zakażone i zarażać innych. Niezwykle istotne jest również, aby korzystać z wiarygodnych źródeł informacji organizacji rządowych, takich jak Ministerstwo Zdrowia czy Główny Inspektorat Sanitarny.

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u Państwa dzieci; niezwiązanych z zakażeniem COVID-19 lub mogących je sugerować (tj. gorączki i/lub kaszlu i/lub duszności), proszę natychmiast skontaktować się telefonicznie ze swoim
lekarzem/dietetykiem/ośrodkiem prowadzącym, który udzieli wskazówek co robić i gdzie się zgłosić. Jeśli okaże się, że dziecko wymaga hospitalizacji, to może ona być niezbędna w innym ośrodku niż do tej pory tj. w oddziale zakaźnym. Podczas hospitalizacji każdy pacjent z deficytem GLUT1 i podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia COVID-19 powinien podlegać pilnej obserwacji i w razie wystąpienia i/lub zwiększenia częstości i/lub ciężkości napadów padaczkowych lub wystąpienia innych niepokojących objawów, powinien być intensywnie leczony, a jego stan zdrowia regularnie monitorowany. Wówczas lekarze specjaliści pediatrii metabolicznej i doświadczeni dietetycy będą dostępni, aby na bieżąco udzielać lekarzom z oddziałów zakaźnych konsultacji co do postępowania i monitorowania pacjentów z deficytem
GLUT1. Celem ułatwienia kontaktów, proszę przygotować w swoim zasięgu ostatnie karty informacyjne lub zalecenia lekarskie i dietetyczne.

Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii metabolicznej wraz z Zespołem Konsultantów Wojewódzkich oraz ze specjalistami pediatrii metabolicznej w całym kraju zawsze służy konsultacjami i wsparciem dla Państwa (niezależnie od tego gdzie aktualnie przebywa pacjent), a niezbędne do monitorowania leczenia badania laboratoryjne są dostępne w Zakładzie Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej w Instytucie Matki i Dziecka.

Mój apel:
Poważnie potraktujmy zagrożenie związane z COVID-19, ale zachowajmy spokój, rozsądek w działaniu i pozostańmy czujni!